WORKS

LONG HAIR

 • 雑誌デビュー!!

 • Rei Motoki
 • Mai Sato

MEDIUM HAIR

 • news!!

 • Toshie Aizawa
 • nanaco
 • Miho Akai

SHORT HAIR

 • Naoko Fujii
 • Ryushi Odaira
 • Yoshiki Komatsu
 • Miho Akai