OMU STAFF

Katsunori Ozaki
CEO

Katsunori Ozaki

Miho Akai
Manager

Miho Akai

Tsuyoshi Yoshida
Salon Author

Tsuyoshi Yoshida

Kaho Machida
Designer / Unit Leader

Kaho Machida

Chihiro Owari
Designer / Unit Leader

Chihiro Owari

Eriko Yamaguchi
Assistant

Eriko Yamaguchi

Kenya Obaragi
Assistant

Kenya Obaragi

Shiho Takano
Assistant

Shiho Takano

Misaki Satoh
Assistant

Misaki Satoh

BACK